Pernyataan Iman Komunitas DCI

Kami mengadopsi Pengakuan Iman Nicea dari masa gereja mula-mula di tahun 381 AD, yang juga diyakini oleh kaum Ortodoks, Katholik, Anglican, Lutheran, Calvinist dan kelompok Kristen modern, yang meskipun mungkin tidak memiliki tradisi untuk menggunakannya di dalam ibadah, namun percaya pada setiap doktrin yang tercantum di dalamnya.

"Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi, dan atas segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.

Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah, yang dilahirkan secara kekal dari Bapa, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan.

Untuk kita dan demi keselamatan kita Dia turun dari surga, dengan kuasa Roh Kudus Dia berinkarnasi melalui Perawan Maria, dan menjadi manusia. Demi kita Dia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita dan mati, dan dikuburkan. Di hari ketiga Dia bangkit kembali sesuai dengan Kitab Suci, dan Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa.

Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan kerajaan-Nya tidak akan pernah berkesudahan.

Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan, pemberi hidup, yang keluar dari Bapa dan Anak. Bersama dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berbicara melalui para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.

Kami percaya kepada satu baptisan untuk pengampunan dosa.

Kami menantikan kebangkitan orang mati, kehidupan di dunia yang akan datang.”

Kembali ke halaman Siapa Kami

Share Button